Sia performs "Bird Set Free" on Ellen.  Choreographer Ryan Heffington with Denna Thomsen